ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 7
2 สสค.นครนายก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชาชน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 4
3 สสค.ชัยนาท ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 15
4 สสค.ชัยนาท ร่วมงานมหรสพสมโภชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9
5 สสค.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 11
6 สสค.สุโขทัย ตรวจโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำง 4
7 สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9
8 สสค.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการประชาชน 1
9 สสค.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 1
10 สสค.เชียงราย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2
11 สสค.บึงกาฬ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง “สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 4
12 สสค.สุโขทัย บูรณาการตรวจหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว 11
13 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 12
14 สสค.สุพรรณบุรี ตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 9
15 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 9
16 สสค.ปทุมธานี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ 5
17 สค.สุพรรณบุรี บรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 7
18 สสค.ปทุมธานี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 10
19 สสค.ปทุมธานี ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 8
20 สสค.สมุทรสาคร ตรวจสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย 34

หน้า 1 จาก 806


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.