ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 สสค.เพชรบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวดเพชรบุรี ประจำปี 2562 50
102 วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 51
103 สสค.ลพบุรี ตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม 34
104 กาฬสินธุ์เน้นมิติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันแรงงานแห่งชาติ​ ตามวาระ SAFETY​ DINO​ KALASIN 16
105 สสค.บึงกาฬ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 45
106 สสค.ปทุมธานี รับข้อเรียกร้อง จากกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) 36
107 สสค.ชัยนาท ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26
108 สสค.ระนอง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 90
109 สสค.ขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 39
110 สสค.นครพนมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 23
111 สสค.อุทัยธานี จัดวันแรงงานแห่งชาติต่อต้านยาเสพติด 30
112 สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2562 38
113 สสค.อุบลราชธานีร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 34
114 สสค.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่องาน "แรงงานสุราษฎร์รวมพลั 34
115 สสค.ปทุมธานี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 27
116 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 24
117 สสค.ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 22
118 สสค.ยะลา จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 23
119 สสค.พิษณุโลก จัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 15
120 สสค.พัทลุง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "“แรงงานก้าวหน้า เศรษฐกิจก 23

หน้า 6 จาก 806


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.