ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2562 39
122 สสค.อุบลราชธานีร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 35
123 สสค.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่องาน "แรงงานสุราษฎร์รวมพลั 34
124 สสค.ปทุมธานี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 27
125 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 24
126 สสค.ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 23
127 สสค.ยะลา จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 23
128 สสค.พิษณุโลก จัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 16
129 สสค.พัทลุง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "“แรงงานก้าวหน้า เศรษฐกิจก 23
130 สสค.สุโขทัย จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 30
131 สสค.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 21
132 สสค.ร้อยเอ็ด ออกตรวจกำกับสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ 14
133 สสค.หนองคาย จัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 25
134 สสค.ชัยภูมิ ตรวจบูรณาการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการปศุสัตว์ 19
135 สสค.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 29
136 สสค.อุดรธานี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 32
137 สสค.กาฬสินธุ์ ขอส่งข่าววันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 30 เม.ย. 62 37
138 สสค.ชัยนาท จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562 26
139 สสค.นครนายก จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเ 25
140 สสค.สุโขทัย เข้าร่วมพิธิเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 19

หน้า 7 จาก 807


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.