ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 45
142 สสค.ระนอง ร่วมโครงการอบรม “การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณฯ 31
143 สสค.ระนอง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"มาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงาน" ให้​แก่เครือข่ายล่าม​ฯ 37
144 สสค.หนองคาย ตรวจกำกับการอบรมดับเพลิง และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 26
145 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจติตตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบกิจการ 24
146 สสค.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระ 19
147 สสค.สุพรรณบุรี เข้าตรวจติดตามการจ้างงานคนพิการ 24
148 สสค.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา และให้การช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ 22
149 สสค.สระแก้ว เข้าพบนายฮุน ซาเรือน กงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว 58
150 สสค.นนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน 62
151 สสค.ระนอง กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 80
152 สสค.ระนอง ร่วมรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 126
153 สสค.อำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน, มยส และ มรท. 64
154 สสค.สุพรรณบุรี รับการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ 3 54
155 สสค.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 47
156 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง 30
157 สสค.นครนายก ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 46
158 สสค.นครพนม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ 50
159 สสค.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 48
160 สสค.นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองพ.ศ.๒๕๔๑ 45

หน้า 8 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.