ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
15941 สสค.นครราชสีมา ตรวจประเมินรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖ บริษัท สีมาคอนเทนเนอร์ แบกส์ จำกัด 859
15942 สสค.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน 978
15943 สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมกับ สสค.ระยอง จัดโครงการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 703
15944 สสค.นครสวรรค์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงเด็ก 758
15945 สสค.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมแรลลี่ธรรมะทัศนาจร จ.อ่างทอง 914
15946 สสค.ระนอง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ 835
15947 สสค.ตราด กำกับติดตามภาคเอกชน ตรวจประเมิน มรท. 8001 - 2546 สถานประกอบกิจการ 898
15948 สสค.ลพบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 882
15949 สสค.ปราจีนบุรี จัดอบรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองแรงงานในระบบ 767
15950 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดนครนายก 770
15951 สสค.ขอนแก่น จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง บริษัท ฟุตแวร์คอมโพเน็นทส์ จำกัด กรณีค่าชดเชย 1070
15952 สสค.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ 616
15953 สสค.ยะลาจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2553 820
15954 สสค.อ่างทอง ร่วมงานวันวิสาขบูชา 939
15955 สสค.นครสวรรค์ อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ รุ่นที่ 2 826
15956 สสค.อ่างทอง สุ่มตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 894
15957 สสค.อ่างทอง ให้ความรู้การจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ 798
15958 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดอำนาจเจริญ 1024
15959 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ 1036
15960 สสค. ประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายประกาศเกียรติคุณโครงการโรงงานสีขาว ปี 2553 823

หน้า 798 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.