ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการบูรณาการตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 23
162 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างการทำงาน 33
163 สสค.มหาสารคาม ตรวจกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขามหาสาร 44
164 สสค.หนองคาย ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ 28
165 สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม"โครงการตรวจสุขภาพและบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ 49
166 สสค.มหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 46
167 สสค.นครนายก ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39/2561 ของสหภาพแรงงานสายไฟฟ้าไทยยาซา 38
168 สสค.ยโสธร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 36
169 สสค.สุพรรณบุรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 64
170 สสค.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคสถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2562 35
171 สสค.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 34
172 สสค.ขอนแก่น ส่งเสริมการจัดสวัสดิการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 29
173 สสค.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม สปก.หาแนวทางลดอุบัติเหตุ 24
174 สสค.ยโสธร ร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดศรีธรรมมาราม 47
175 สสค.นครนายก ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 44
176 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 41
177 สสค.สุพรรณบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานสถานประกอบกิจการ 53
178 สสค.ลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 66
179 สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน 53
180 สสค.มหาสารคาม รับทราบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 48

หน้า 9 จาก 806


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.