ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 สสค.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 20
182 สสค.มหาสารคาม ดำเนินการให้ นายวัลชัย วรรณพงษ์ กับพวก 13 คน ได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่าย 65
183 สสค.หนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 50
184 สสค.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 46
185 สสค.นครนายก ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจั 48
186 สสค.ลำพูน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 33
187 สสค.เพชรบุรี จัดโครงการ"แรงงานเพชรบุรีร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชุมชน 26
188 สสค.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกราน 31
189 สสค.ลพบุรี ร่วมกันปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 22
190 สสค.ลพบุรี ร่วมเยี่ยมจุดตรวจของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 25 34
191 สสค.นครนายก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 42
192 สสค.หนองคาย ตรวจโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 57
193 สสค.หนองคาย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดหนองคาย มอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทาย 49
194 สสค.สุโขทัย จัดกิจกรรม “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ เดินทางปลอดภัย” 59
195 สสค.ปัตตานี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ปัตตานี 52
196 สสค.นครนายก เข้าตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 39
197 สสค.นครนายก ตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 31
198 สสค.ระนอง ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก 39
199 สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 32
200 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจบูรณาการ เรื่อง การใช้แรงงานเด็กต่างด้าวผิดกฎหมาย 38

หน้า 10 จาก 805


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.