ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 สสค.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 33
182 สสค.นนทบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางโสภา เกียรตินิรชา) 50
183 สสค.กาฬสินธุ์รับการตรวจราชการและติดตามผลงานรอบที่ 2 38
184 นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินทางมาตรวจราชการแบบปกติ และตรวจประเม 69
185 สสค.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางอุดมลักษณ์ สอนสารี) และรับก 52
186 สสค.ปัตตานี ออกหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” เข้าร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 33
187 สสค.สุพรรณบุรีจัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 10 37
188 สสค.ยะลา จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ เพื่อลดการประสบอันตรายของลูก 33
189 สสค.อ่างทองร่วมกิจกรรมธนาคารรีไซเคิลจังหวัดอ่างทองมุ่งเน้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 34
190 สสค.สุพรรณบุรี เข้าสอบสวนอุบัติเหตุ บริษัท สหศรีอุตสาหกรรม จำกัด 27
191 สสค.อ่างทองตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 25
192 สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้างและการทำงานในสถานประกอบกิจการ 57
193 สสค.หนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย 35
194 สสค.หนองคาย ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ นายจ้างในความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแร 45
195 สสค.สระแก้ว เข้าคัดกรองเหยื่อแรงงานสัญชาติกัมพูชา ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว 36
196 สสค.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามคำสั่ง คสช.ที่101/2557 38
197 สสค.บุรีรัมย์ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 45
198 สสค.หนองคาย ร่วมตรวจบูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 22
199 สสค.ขอนแก่นดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานก่อสร้าง จำนวน 15 คน ให้ได้รับเงินค่าจ้างที่นายจ้างค้างจ่าย 28
200 สสค.ขอนแก่น ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานก่อสร้าง จำนวน 5 คน ให้ได้รับเงินค่าจ้าง 27

หน้า 10 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.