ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 สสค.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ 18
22 สสค.นครนายก เข้าตรวจกำกับหน่วยงานฝึกอบรมบริษัท วังม่วง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นแ 16
23 สสค.ยโสธร ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ 8
24 สสค.ยโสธร ตรวจแรงงานภาคเกษตรเขต อ.เมือง/อ.ทรายมูล/อ.ไทยเจริญ 10
25 สสค.กาฬสินธุ์เดินหน้างาน จป.น้อย​ ต้นแบบสถานศึกษา ปลอดภัยขับเคลื่อนวาระเซฟตี้ดิโน่กาฬสินธุ์​ รุ่นที่ 11
26 สสค.บุรีรัมย์ ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา 10
27 สสค.สมุทรสาคร ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่น ด้านความปลอดภัย 8
28 สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 9
29 สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน 8
30 สสค.นครนายก ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 9
31 สสค.กาฬสินธุ์ เดินหน้างาน จป.น้อย​ ต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัย ขับเคลื่อนวาระ Safety DINOkalasin 14
32 สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 9
33 สสค.นครพนม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28
34 สสค.ชัยนาท และคณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 21
35 สสค.พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 22
36 สสค.สุพรรณบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 23
37 สสค.นครพนม เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการตามโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 24
38 สสค.อุตรดิตถ์ สุ่่มตรวจปัสสาวะฯ ในเขตท้องที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 9
39 สสค.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมไตรภาคีบวก ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู้ฝั่ง จังหวัดปัตตานี 9
40 สสค.ร้อยเอ็ด และคณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 16

หน้า 2 จาก 806


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.