ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 สสค.ระนอง ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางและประเด็นข้อหารือการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต 65
42 สสค.ระนอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ ประจำปี 2562 13
43 สสค.ระนอง ร่วมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์คัดแยกและสอบสวน กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเมียนมา 54
44 สสค.หนองคาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 14
45 สสค.สมุทรสาคร ตรวจสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 11
46 สสค.สุพรรณบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 13
47 สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ 7
48 สสค.ปทุมธานี ให้ความรู้บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 12
49 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 8
50 สสค.บุรีรัมย์ ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา 17
51 สสค.เชียงราย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 12
52 สสค.ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15
53 สสค.ปทุมธานี ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 18
54 สสค.ปทุมธานี ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 11
55 สสค.สมุทรสาคร ตรวจสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 13
56 สสค.ชัยนาท จัดรายการวิทยุ สด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท 22
57 สสค.หนองคาย ร่วมติดตามและประเมินการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการฯ 27
58 สสค.ชัยนาท ร่วมตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ 19
59 สสค.สุพรรณบุรี ตรวจประเมินตามโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 16
60 สสค.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 12

หน้า 3 จาก 806


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.