ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี 18
62 สสค.สมุทรสาคร ตรวจสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 12
63 สสค.เชียงราย รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการประสานความร่วมมือในการระงับข้อพิพาทแรงงานและก 22
64 สสค.สุพรรณบุรี จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 24
65 สสค.นครนายก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ และดำเนินการ 14
66 สสค. ลำพูนและเครือข่ายความปลอดภัย จัดอบรม"ดับเพลิงขั้นสูง" เพื่อขับเคลื่อน Safety Thailand 35
67 สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ 28
68 สสค.สุพรรณบุรี ตรวจประเมินตามโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 37
69 สสค.นครนายก ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและการป้องกันการค้ามนุษย 20
70 สสค.นครนายก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ และดำเนินการ 22
71 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 23
72 สสค.ปัตตานี เข้าร่วมงาน ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 19
73 สสค.สุพรรณบุรี ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแรงงานนอกระบบ 14
74 สสค.นครศรีธรรมราช ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 24
75 สสค.หนองคาย ตรวจประเมินสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ วันที่2 15
76 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร 15
77 สสค.มหาสารคาม ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แล 9
78 สสค.ชัยนาท ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ 20
79 สสค.ชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 13
80 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ใน สปก. 22

หน้า 4 จาก 806


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.