ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 สสค.พัทลุง เข้าตรวจเยี่ยม บจก.สเตพไวส์ เอ็นเนอยี่ แมเนจเมนท์ และบจก.พัทลุงกรีนเพาว์เวอร์ 18
62 สสค.พัทลุง บันทึกเทปเสียงอาศิรวาทถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ 19
63 สสค.พัทลุง เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ สถานพยาบาล ประจำปี 2562 16
64 สสค.นครราชสีมา จัดประชุมตัวแทนเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู 19
65 สสค.ขอนแก่นดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานก่อสร้าง จำนวน7คนให้ได้รับเงินค่าจ้างรวมเป็นเงิน 34,150 21
66 สสค.มหาสารคาม มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตร 24
67 สสค.ระนอง กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท​ เดอะ​ กาลล่า จำกัด 75
68 สสค.ปัตตานีร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯครั้งที่๗/๒๕๖๒ 21
69 สสค.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 36
70 สสค.นครพนม ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ 35
71 สสค.นครนายก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 35
72 สสค.หนองคาย ตรวจเยี่ยมและมอบของเยี่ยมไข้ให้แก่ผู้ป่วยประกันสังคม 36
73 สสค.นครนายก ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 22
74 สสค.ลำพูน จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ เพื่อลดการประสบอันตรา 41
75 สสค.สมุทรสงคราม มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 และ 44
76 สสค.นนทบุรีร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22
77 สสค.นนทบุรีร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 17
78 สสค.พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 15
79 สสค.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7
80 สสค.ระนอง เข้าร่วมกับสนง.จัดหางานจังหวัดระนองในการตรวจสอบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล และชี้แจงสิทธิ หน้า 106

หน้า 4 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.