ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 สสค.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และรับรางวัลหน่วยงานต้นแบบที่มี พรบ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์และรถ 9
82 สสค.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 12
83 สสค.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7
84 สสค.ชัยนาท ร่วมพิธีวางพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11
85 สสค.นนทบุรี ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร 8
86 สสค.ระนอง ร่วม​อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบ 63
87 สสค.หนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2562 6
88 สสค.นนทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 11
89 สสค.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา 8
90 สสค.หนองคาย จัดประชุมตัวแทนสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกผู้แทนเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ 7
91 สสค.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุ 100
92 สสค.นนทบุรี ร่วมถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7
93 สสค.ปทุมธานี ร่วมงานแถลงข่าว งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า “Pathum Thani Market 4.0” 10
94 สสค.ปทุมธานี ร่วมงงานเปิดช่องทางรับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี Drive 8
95 สสค.ปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำ ฯลฯ 11
96 สสค.นนทบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 37
97 สสค.สมุทรปราการ นำข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพ 49
98 สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการ 10 ครอบครัวไทย ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ 37
99 สสค.สระแก้ว เข้าคัดกรองแรงงานสัญชาติกัมพูชา 31
100 สสค.สุพรรณบุรี ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย 39

หน้า 5 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.