การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 2330 กรุงเทพมหานคร 17
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมแซมผนังห้องน้ำ 14
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9716 กรุงเทพมหานคร 16
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมพื้นบริเวณระเบียงภายนอกอาคาร 16
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9051 กรุงเทพมหานคร 29
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างเผยแพร่ข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ 4กข 6238 กรุงเทพมหานคร 15
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 1051 กรุงเทพมหานคร 19
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮพ 4036 กรุงเทพมหานคร 19
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นซีดีรายงานผลฯและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบ้านงานครัวและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้่นเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการรณรงค์ฯและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16

หน้า 1 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.