การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างทำป้ายฯ 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬา 4
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8740 กรุงเทพมหานคร 9
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮข2334 กรุงเทพมห 6
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 9
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 7
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 8
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำและเดินท่อน้ำทิ้ง 8
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันฯรถยนต์ ฮล1825กทม. 10
11 สาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสี่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวงัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
13 สาระสำคัญซื้อวัสดุเครื่องมือช่างและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องมือช่างและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม โครงการ "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
19 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 11
20 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 10

หน้า 1 จาก 134


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.