บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2557 1920
22 ข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ 14393
23 เมืองลอสแองเจลิสสั่งปิดโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร 3531
24 โอบามา ปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา 5689
25 Fears over aged-care costs ความวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุ 3187
26 คำแถลงการณ์ของผู้นำในการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโซล (The G20 Seoul Summit Leaders' Declaration) November 11-12, 2010 3055
27 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกับบทบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5236
28 การประชุมอาเซียนด้านการตรวจแรงงาน (ASEAN Labour Inspection Conference 2010) ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม 3468
29 ค่าเงินบาทแข็งตัวกับแนวทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาแรงงาน อันเกิดจากผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไกแรงงานสัมพันธ์ 3250
30 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคุ้มครองแรงงานในอนาคต 5237
31 การคุ้มครองความเป็นมารดาและโลกแห่งการทำงาน 3493
32 คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ The G-20 Toronto Summit Declaration 3248
33 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองของคนงาน 3612
34 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 5214
35 ก้าวทันกระแส CSR 3790
36 การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย 7664
37 บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 3016
38 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสู่การค้าเสรีแบบบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เจ.เอส. ฟลาวเวอร์ จำกัด 3256
39 สหพันธรัฐรัสเซียบรรลุผลการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลังการเจรจา 18 ปี 2583
40 วิธีกระตุ้นการเผาผลาญอาหารของร่างกาย 3772

หน้า 2 จาก 3


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.