อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 รายงานการประชุมระดมสมองเรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ 1452
42 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนสุดท้าย 1606
43 มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 1838
44 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนที่ 2 1650
45 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนที่ 1 1633
46 ประเด็นท้าทายด้านแรงงานสัมพันธ์ในอาเซียน 2047
47 แีีรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับการเป็นประชาคมอาเซียน 1659
48 สรุปรายงานการประชุม The 6th ASEAN forum on Migrant Labour 1519
49 รายงานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 25 1579
50 รายงานการประชุมประจำปี 2556 เรื่อง "เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" 1741
51 ผลการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง Assessing ASEAN's Readiness by Country 1528
52 รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "AEC & FTAs: Thailand Opportunity and Challenges" 1502
53 รายงานการประชุมผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชมคมอาเซียน 1541
54 รายงานการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง "การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ ๙ 1692
55 การโยกย้ายถิ่นฐานและสิทธมนุษยชน 1563
56 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของโลกกับอาเซียน ปี2555-2556 1675
57 กาคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน 2184
58 ค่าจ้างขั้นต่ำในอาเซียน 1882
59 ภาษาอังกฤษ...หรือภาษาอะไรดี!!!! ในอาเซียน 1797
60 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/44 2021

หน้า 3 จาก 5


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.