อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 CSR กับแรงงานและอาเซียน 2142
62 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี้ เสรี 1826
63 พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) กับการค้าบริการ 2229
64 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2556 2230
65 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 2/2556 2033
66 รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 1758
67 รายงานการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา 1659
68 นำส่งจดหมายเปิดผนึกข้อคิดเห็นจากเวทีสาธารณะ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 1801
69 สรุปผลการสัมมนาบทบาทของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1593
70 การพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 1700
71 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย 1790
72 ความเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 2115
73 How to จัดสัมมนาระหว่างประเทศแบบไทยๆ ฮ้าไฮ 1794
74 การประชุมระหว่างประเทศ ตอน..เชิญแขกจากอาเซียน 1816
75 How to จัดสัมมนาระหว่างประเทศแบบไทยๆ ฮ้าไฮ ตอนที่ 2 1841
76 How to จัดสัมมนาระหว่างประเทศแบบไทยๆ ฮ้าไฮ้ 2202
77 บทความพิเศษ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7634
78 เก็บเล็กผสมน้อย...อาเซียน ตอนที่ 5 ถอดรหัส Blueprint 2279
79 เก็บเล็กผสมน้อย...อาเซียน ตอนที่ 4 ประชาค้ม...ประชาคมอาเซียน 2613
80 เก็บเล็กผสมน้อย...อาเซียน ตอนที่ 3 เหล้าเก่าในขวดใหม่ 2368

หน้า 4 จาก 5


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.