การรักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการประชาชน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (jobTiming2556.pdf)jobTiming2556.pdfประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 25561853 Kb
Download this file (asdgFlowchart2556.pdf)asdgFlowchart2556.pdfแผนผังกระบวนงานบริการของหน่วยงาน (Flow Chart) ปี 2556439 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.