รายงานผลการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียนในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ถึงทุกหน่วยงาน

 

รายงานผลการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreemet on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2354 1783

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (24247.pdf)24247.pdfหนังสือ ที่ รง 0508/00149 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558274 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.