ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน (กรณีประเทศมาเลเซีย)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เรียน สสค./ผอ. สำนัก/ผอ. กอง/ผอ. กลุ่มงานฯ/สรพ.1-10

 

 

 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร. 0 2246 6101

โทร. 0 354 1783

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (28052558(2).pdf)28052558(2).pdfรง 0508/01055 ลว. 27 พ.ค. 255853 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.