ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศอินโดนีเซีย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๔๖๖๑๐๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๘๓

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (19082558.doc)19082558.docรง 0508/01677 ลว. 11 ส.ค. 2558108 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.