ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศอินโดนีเซีย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เรียน ทุกหน่วยงาน และผู้สนใจ

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานได้จัดทำบทความเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศอินโดนีเซีย ตอนที่ ๒ (ตอนจบ) ค่ะ

 

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร. 0 2246 6101

โทรสาร 0 23541783

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (31082558.doc)31082558.docรง 0508/01722 ลว. 17 ส.ค. 5896 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.