การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนาระบบการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง หากนายจ้างมีความประสงค์จะส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสามารถส่งได้ที่ระบบรายงานข้อมูลด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (e-Service) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งให้เป็นตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (27102-1.pdf)27102-1.pdfการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง (ภาษาไทย)41 Kb
Download this file (27102-2.pdf)27102-2.pdfการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง (ภาษาอังกฤษ)34 Kb
Download this file (27102-3.doc)27102-3.docตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน109 Kb
Download this file (27102-4.PDF)27102-4.PDFการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง (ภาษาไทย)2068 Kb
Download this file (27102-5.pdf)27102-5.pdfการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง (ภาษาอังกฤษ)598 Kb
Download this file (27102-6.PDF)27102-6.PDFหลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำนาข้อบังคับเกียวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย)3591 Kb
Download this file (27102-7.pdf)27102-7.pdfหลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำนาข้อบังคับเกียวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาอังกฤษ)849 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.