สวัสดิการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก.

สรุปขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก.

ตัวอย่าง

เจตนารมณ์ และประโยชน์ของคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบคำขอใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์ฯ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน สปก. พ.ศ. 2548

แนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

คู่มือการเลือกตั้งคณะกรรมการในสถานประกอบกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบการย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 120


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.