รอง อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานในงานวันความปลอดภัยแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบาย Safety Thailand สู่การปฏิบัติ” ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยงานภาครัฐซึ่งร่วมบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.