รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 . พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน นายอนันต์ชัยอุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกสร.ร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรำลึกถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 และตระถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายจ้างภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 500 คน ณอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วน(แยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.