สสค.ร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานขอ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

15 พฤษภาคม  2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และประกันสังคมจังหวัด  เข้าตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  ของสนามกอล์ฟ  ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สนามกอล์ฟ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
1.ศูนย์พัฒนากีฬาของกองพลทหารราบที่6   มีพนักงาน จำนวน 3 คน ทำหน้าที่ แคชเชียร์  มีแคดดี้บริการลูกค้า จำนวน 64  คน  เป็นหญิงทั้งหมด อายุ 19-60 ปี
2 .ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 67 มีพนักงาน 3 คนทำหน้าที่แคชเชียร์ แคดดี้บริการลูกค้า จำนวน 63 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 60 คน
แคดดี้เป็นคนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีนโยบายใช้แรงงานต่างด้าว. ซึ่งแคดดี้ ทั้ง 2 แห่งไม่มีนิติสัมพันธ์การเป็น นายจ้างลูกจ้างกับศูนย์พัฒนากีฬาดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนค่าตอบแทน ของแคดดี้ ได้จากลูกค้าที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟทั้งสิ้น  ในอัตรา รอบละ 100 บาท ส่วนศูนย์พัฒนากีฬา จะได้การสนับสนุนค่าใช้บริการ จากลูกค้า ถ้าเป็นบุคคลทั่วไป วันละ  250  บาท  ส่วนผู้ที่มีบัตรสมาชิก วันละ  100-150 บาท  ขึ้นอยู่กับประเภทของการเป็นสมาชิก  ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.