สสค.อต. ตรวจสอบสภาพการจ้างงานในกิจการสนามกอล์ฟ จังหวัดอุตรดิตถ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จันทร์กุญชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกนกพร แจ่มกลิ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าตรวจสอบการจ้างงานในสนามกอลฟ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสนามกอล์ฟ รวม 2 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนากีฬา กรมทหารม้าที่ 2 ตั้่งอยู่ภายในบริเวณ กรมทหารม้าที่ 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแคทดี้ปฏิบัติงาน เป็นหญิงสัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น 38 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็ก การบำรุงรักษาสนามกอล์ฟใช้กำลังพลของกรมทหารม้าที่ 2 เป็นผู้ดูและและรับผิดชอบ

2. สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ เลขที่ 40 ม.10 ต. ผาเลือดอ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีแคทดี้ปฏิบัติงาน เป็นหญิงสัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น 35 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าวและแรงงานเด้็ก การบำรุงรักษาสนามกอล์ฟมีการจ้างเหมา หจก.จันทร์เพ็ญ ปัญญาสา รับผิดชอบส่วนการบำรุงรักษาสนาม มีลูกจ้าง รวม 10 คน ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็ก

จากการตรวจแรงงานไม่พบการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และไม่มีการลดอัตราค่าจ้างลูกจ้างแต่อย่างใด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.