สสค.นครนายก ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561เวลา 09.30 น. นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางนิภาภรณ์  สายสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นายบรรจง  แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 176 ม.5 ต.บ้านใหญ่อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า มีลูกจ้างจำนวนรวม 131 คน ชาย 59 คน หญิง 72 คน
  2. สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสาขาจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 180 ม.7 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการ ธนาคาร มีพนักงานลูกจ้างรวม 46 คน ชาย 21 คน หญิง 25 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.