สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้างสถานประกอบกิจการขายและซ่อมรถการเกษตร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้  นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสภาพการจ้างการทำงาน บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 347 หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประกอบกิจการขายและซ่อมรถการเกษตร มีลูกจ้างทั้งหมด 63 คน เป็นแรงงานไทยทั้งหมด พบว่า บริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ไม่จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

พนักงานตรวจแรงงานจะได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ:ไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.