รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน คณะอนุกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๒. แจ้งเพื่อทราบ การดำเนินการออกใบอนุญาต/ข้อมูลหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรม ๓. เรื่องพิจารณาสืบเนื่อง การขอเพิ่มวิทยากรของหน่วยฝึกอบรม จป. จำนวน ๙ หน่วย ๒๓ คน /การขอเพิ่มวิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ จำนวน ๕ หน่วย ๙ ราย /การขอเพิ่มวิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน ๑ หน่วย ๒ ราย /การขอเพิ่มหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จำนวน ๒ หน่วยงาน และ ๔. พิจารณา การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๓ หน่วย /การขอต่อใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ จำนวน ๑ หน่วย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.