สสค.ร้อยเอ็ด ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ฯ ประจำปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  นางเจริญพิศ  เอกอุรุ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด ทำหน้าที่คณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัด) มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ออกตรวจประเมินในวันนี้ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 187 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ร้อยเอ็ด  กิจการสถาบันการเงิน
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาธวัชบุรี เลขที่ 81 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กิจการสถาบันการเงิน
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเสลภูมิ
เลขที่ 222 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  กิจการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำ และให้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.