สสค.ระนอง เข้าร่วมตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสนามกอล์ฟ ในพื้นที่จังหวัดระนอง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่  16  พฤษภาคม  2561  นายสุพจน์  แขกเพ็ง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
ได้มอบหมายให้นายวิทยา  ช่วยบำรุง นักวิชาการแรงงาน  นางสาวกัญวรารักษ์     ขวัญมงคลชัย และเจ้าหน้าที่สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง
เข้าร่วมตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสนามกอล์ฟ  ในพื้นที่จังหวัดระนอง  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สนามกอล์ฟ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดระนอง
มีจำนวน  1  แห่ง  ได้แก่ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25    ตั้งอยู่เลขที่ 33  หมู่ 1 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง
มีจ่าสิบเอกชเนศ เนศสุวรรณ เป็นผู้จัดการ  มีพนักงาน จำนวน 3 คน ทำหน้าที่การเงินและบริหารจัดการสนามกอล์ฟ  มีแคดดี้บริการลูกค้า จำนวน 18  คน
เป็นเพศหญิง 16 คน เพศชาย 2 คน  อายุ 25-50 ปี เป็นคนในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งหมด ไม่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน ซึ่งแคดดี้ทั้ง 18 คน
ไม่มีนิติสัมพันธ์การเป็น นายจ้างลูกจ้างกับศูนย์พัฒนากีฬาดังกล่าวแต่อย่างใด  ส่วนค่าตอบแทนของแคคดี้
ได้จากลูกค้าที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟในอัตรารอบละ 100 บาท ซึ่งแต่ละเดือนจะได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.