สสค.นครนายก เข้าตรวจสอบสภาพการจ้างสภาพการทำงานของลูกจ้างสนามกอล์ฟ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้

นายบรรจง  แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบสภาพการจ้างสภาพการทำงานของลูกจ้างสนามกอล์ฟ จำนวน 2แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท รอแยลรีสอร์ท กอล์ฟ แอนคันทรี คลับ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 ม.2 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ มีพนักงานแคดดี้ จำนวน 200 คน

2.สนามกอล์ฟเขาชะโงก (ศูนย์พัฒนากีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีพนักงานแคดดี้ จำนวน 260 คน

จากการตรวจสอบพบว่าพนักงานแคดดี้ไม่มีนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการ และไม่มีพนักงานแคดดี้ต่างด้าว


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.