สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

17 พฤษภาคม 2561
นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเป็นแกนนำ อำเภอโพนทราย มีผลการปฎิบัติงานด้านแรงงานครบทั้ง 5หน่วยสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการพิจารณามีแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการคัดเลือก จำนวน 1ราย คือ นายวินัย ภูมิเรศสุนทร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.