รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี(Informal Meet)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี (Informal Meeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ร่วมกับ โครงการเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อแรงงานสัมพันธ์เชิงสันติ ครั้งที่ ๘ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารกรมฯ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหาร บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประธานสหพันธ์แรงงานโตโยต้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ PM ๔ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และลดปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.