สสค.ขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17-18 พ.ค. 61 สสค.ขอนแก่น ...ร่วมกับ...เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ. โรงแรมเดอะคอนวีเนียน ....ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ...เจ้าหน้าที่ สสค. -สจร. - ลูกจ้าง จาก 12 จังหวัด ภาคอีสานตอนบนรวม. 158 คน
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จาก ปปส.ภาค 4 จำนวน 447,780 บาท.


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.