สสค.ขอนแก่น ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มลูกจ้าง ภายใต้โครงการ.."/ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17 พ.ค.61 สสค.ขอนแก่น .."ร่วมกับ ศป.ปส.อ.ชุมแพ สภอ.ชุมแพ รพ.อ.ชุมแพ และสาธารณสุขฯ อ.ชุมแพลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มลูกจ้าง ภายใต้โครงการ.."/ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามนโยบายโรงงานสีขาว".../ณ. สถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป" ...(จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างรวม 3,500 คน )
/..."ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดลูกจ้าง(กลุ่มเสี่ยง )..จำนวน 213 คน " ...นำทีมลงพื้นที่ตรวจโดยนายอำเภอชุมแพ /ผอ.ศป.ปส.อ.ชุมแพ (นายพันธ์เทพ เสาโกศล)..."ผลการดำเนินการในเบื้องต้นพบสารเสพติด จำนวน 2 ราย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.