สค.ขอนแก่น .."ตรวจประเมิน สปก.ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17 พ.ค.61 สสค.ขอนแก่น .."ตรวจประเมิน สปก.ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด.." ...จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างรวม 207 คน ( สะสม 11 แห่ง ลูกจ้าง 1,749 คน) ได้แก่
1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ
2. บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ
/..."จาก สปก.ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 11 แห่ง ลูกจ้างรวม 1,749 คน..


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.