กสร.ประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเนี่ยมประจำปี 2561ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การพิจารณาแนวทาง และการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนเริ่มงาน ขณะจัดงาน และหลังการจัดงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.