ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอแจ้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑


ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ ๑, ๕, ๑๐ และ ๑๕ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ และจะจัดส่งเกียรติบัตรให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการ ที่รับรองตนเองปีที่ ๒ -๔ , ปีที่ ๖ – ๙ , ปีที่ ๑๑ – ๑๔ และรางวัลระดับจังหวัดต่อไป (สามารถอุทธรณ์ประกาศผลรางวัลฯ ได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันออกประกาศนี้)......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ๐๒ – ๒๔๖๒๑๑๘

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (20180613.pdf)20180613.pdfผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561210 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.