สสค.ลพบุรี ตรวจตามเรื่องร้องเรียนร้านโรงพิมพ์เทพลิบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 


วันที่ 13 มิถุนายน 2561  เวลา 11.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์ นิติกรปฏิบัติการ นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน  เข้าตรวจตามเรื่องร้องเรียนร้านโรงพิมพ์ เทพลิบ ตั้งอยู่เลขที่ 35/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ประกอบกิจการโรงพิมพ์ มีลูกจ้างทั้งหมด 3 คน เป็นแรงงานไทย พบว่า ร้านฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ไม่จัดทำประกาศวันหยุดตามประเพณีและไม่ได้ติดประกาศให้ลูกจ้างทราบ พนักงานตรวจแรงงานจะได้มีคำสั่งให้ร้านฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
หมายเหตุ:ไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.