สสค.ร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

13 มิถุนายน 2561 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุญถม มูลมาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และแรงงานนอกระบบ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสริ สาขาการทำขนมไทย ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ณศาลาวัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 23 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.