สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ 13 มิถุนายน 2561  นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมการประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ / ดีเด่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2561  โดยมีนายนายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการตรวจซึ่งมีจังหวัด / ชมรม ที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 6 ชมรม ได้แก่
1. จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1
2. บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด ประเภทชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
3. บ้านหนองดู่ ประเภทชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
4. บ้านโนนสว่าง ประเภทชมรมดีเด่นในชุมชนภูมิภาค
5. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประเภทชมรมดีเด่นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทชมรมดีเด่นในสถานพินิจฯ
ในการนี้ คณะกรรมการได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชม บูธนิทรรศการของบ้านโนนสว่าง บ้านหนองดู่ บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จำกัด ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.