สสค.พัทลุง บรรยายให้ความรู้ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีราย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวจุติวดี คงตุก (นิติกรชำนาญการ) และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ (นักวิชาการแรงงาน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” สาขา การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.