รมว.แรงงาน เปิดกิจกรรมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะเป็นภาคีดำเนินการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารได้เยี่นมชมบูธนิทรรศการของกสร. ซึ่งนำเสนอกิจกรรมรณรงค์ต้อต้านการใช้แรงงานเด็ก และการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.