รองอธิบดี กสร. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฟิจิและคณะ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Jone Usamate รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฟิจิและคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจแรงงานของประเทศไทย และรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจแรงงานจากเจ้าหน้าที่กรม โดยรองอธิบดีได้กล่าวถึงภารกิจหลักที่สำคัญของกรม ได้แก่ การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การกำหนดมาตรฐานแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับด้วย ทั้งนี้ ในภาคเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฟิจิและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่มีการส่งเสริมให้คนมีสภาพการทำงานที่ดี มีความสุขในการทำงานและมีการดูแลสุขภาพ ในจังหวัดสมุทรสาคร  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.