พิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานฝ่ายฆราวาส รับพานไหว้ครูจากตัวแทนเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กปฐมวัย เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.