สสค.ยโสธรจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. นางจุฑามาศ แสงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอการรับรอง จำนวน ๓ แห่ง และขอต่ออายุการรับรอง จำนวน ๓ แห่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทน ปปส. ภาค ๓ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เป็นประธานในการประชุม ผลการประชุม คณะกรรมการฯ มีมติให้การรับรองมาตรฐานฯ ให้กับสถานประกอบกิจการทั้ง ๖ แห่ง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.