สสค.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคึ้มครองแรงงา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบให้ นายณรรฐพล สมอุดม นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคึ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กลุ่มฝึกอาชีพทำขนมไทย และกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านกองนาง  ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน  52 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.