สสต.หนองคาย ร่วม ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวิน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วม ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วย ความร่วมมือองค์กรต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ สถานประกอบกิจการต้นแบบ 7 แห่ง ได้แก่
1. บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองคาย
2. บจก.เทพอรุโณทัย
3. บจก. เจียง - ฟิวเจอร์พลาซ่า
4. บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม สาขาหนองคาย
5. บจก.เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล
6. บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองคาย
7. บจก. เมกา โฮม เซนเตอร์ สาขาหนองคาย
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริมให้มีมาตรการ เพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย Safety Thailand ระดับจังหวัดของจังหวัดหนองคายด้วย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.