กสร. ติวเข้มข้าราชการใหม่ เตรียมส่งเสริมทัพ PIPO-Safety

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นฝึกปฏิบัติงานจริง เตรียมส่งคุ้มครองแรงงานพื้นที่ PIPO และ Safety ย้ำข้าราชการที่ดีต้องไม่ทุจริตคอรัปชั่น มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย พัฒนาตนเอง และทำเพื่อประชาชน


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.  จัดโครงการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 53 คน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา   เพื่อสร้างความพร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมไปถึงการคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง 53 คนนี้ จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานตรวจแรงงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) จำนวน 21 คน พนักงานตรวจความปลอดภัย 9 คน และพนักงานตรวจแรงงานอีก 23 คนจะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่มีระยะเวลารวม 4 วัน โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ได้แก่ ฝึกการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ฝึกปฏิบัติงานประจำศูนย์ PIPO ฝึกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ และฝึกรับ วินิจฉัยคำร้อง ทั้งนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ถือเป็นกำลังสำคัญ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้บรรลุ ผลสำเร็จ ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับการปลูกฝังให้เป็นข้าราชการที่ดี โดยต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง และมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไป


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ข่าวที่ 174/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (42659.pdf)42659.pdf 208 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.